Blogg

Här hittar du de senaste blogginläggen, nyheter och fördjupande artiklar om lån.

Skulder i svenska hushåll

De flesta hushållen i Sverige är idag skuldsatta på något sätt. Skuldsättningen hos de svenska hushållen har ökat väldigt kraftigt sedan mitten på 90-talet, en anledning till detta kan vara att det har blivit lättare att låna pengar samt att … Läs mer

Rätt att dra av på räntan

En sak som kan vara bra att känna till, är att många lån har avdragsgill ränta i Sverige. Inför varje årsskifte skickar respektive kreditbolag uppgifter till skatteverket om vilka lån du tagit hos dem. Därefter justerar skatteverket automatiskt ränteavdragen så … Läs mer

Samla era krediter och minska kostnader för lån

Spara pengar - upprätta ett vettigare avtal!

Istället för att konsekvent teckna nya avtal är det bättre att slå ihop samtliga utestående skulder till ett stort samlingslån. Det gör stor skillnad på kostnaden att ha ett aktivt lån hos en enskild kreditgivare gentemot att ha flera krediter … Läs mer